Algemene voorwaarden

Breng uw hond aangelijnd binnen.

Gelieve uw hond preventief te behandelen tegen vlooien en teken.  Indien uw hond vlooien heeft moeten we extra maatregelen nemen die doorgerekend worden aan de klant.

Indien uw hond medische problemen en of voedselallergieheeft, gelieve dit dan mee te delen

de eigenaar/houder van het trimsalon is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van het trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, hierbij neme men een marktconforme prijs van een soortgelijk dier van soortgelijk ras, behoudens dwingend rechterlijke bepaling

Gelieve u aan de gemaakte afspraak te houden en de hond op tijd te brengen.  indien u toch belet bent, gelieve ons zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.

Indien u laattijdig annuleert behouden wij ons het recht een compensatie aan te rekenen:

Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip is geen betaling verschuldigd
Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor afgesproken tijdstip is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens prijslijst trimsalon) verschuldigd
Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken is 100% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens prijslijst trimsalon) verschuldigd

Wij behouden ons het recht om wanbetalers, veelvoudige laatkomers en/of annuleerders te weigeren.

Alle behandelingen in ons salon zijn cash of payconiq te betalen, we beschikken niet over bancontact

alle info die wij opslaan, is enkel voor eigen gebruik, en zal niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.